Terugblik

Centre Céramique organiseerde tot 2021 tentoonstellingen op het gebied van fotografie, stedenbouw, archeologie en stedelijke historie. Deze laatste twee disciplines worden vaak groots opgezet met de inzet een breed publiek in regio Maastricht aan te spreken. Ook nieuwe media zoals vormgeving en multimediaprojecten passen binnen het tentoonstellingsbeleid van Centre Céramique.

Fotografie
Door specifiek voor het ‘medium fotografie’ te kiezen, konden presentaties gerealiseerd worden die een breed scala aan invalshoeken binnen de fotografie belichten. Voorbeelden hiervan zijn journalistieke fotografie, reportagefotografie, architectuurfotografie, kunstfotografie en historische fotografie. Deze diverse disciplines (met overlappingen natuurlijk) bereikten al naar gelang de inhoud en orginaliteit een regionaal, landelijk of internationaal publiek. Het thema van de tentoonstellingen moest aansluiten bij activiteiten zoals zij zich binnen de stad Maastricht voordoen danwel hebben voorgedaan, of van een zodanige importantie zijn dat ze voor bewoners van de stad voldoende relevant zijn om kennis van te nemen.
Op dit moment organiseren wij geen fotografie tentoostellingen meer. Uitzonderingen daar gelaten, zie VIEREN op dit moment te zien op de 3e etage

Architectuur/Stedenbouw
De architectuur en stedenbouwtentoonstellingen kennen een soortgelijke opzet. Zowel laagdrempelige als vakgerelateerde onderwerpen worden in Centre Céramique getoond. Het bereik van de architectuurtentoonstelling en stedenbouwkundige projecten bestrijkt een gebied van plaatselijke projecten tot internationaal befaamde architecten, ontwerpen en stedenbouwkundige thema’s. De sociale betekenis van de stedenbouwkundige projecten in de regio en de stad Maastricht hebben een prominente plaats. Maatschappelijk gerelateerde onderwerpen worden via lezingen en debatten ter sprake gebracht.

Stedelijke cultuur / archeologie – stedelijk historische verhalen
De derde pijler van het tentoonstellingsprogramma heeft geen specifiek vakgebied of medium als uitgangspunt. Bijzondere actuele danwel historische gebeurtenissen of culturele manifestaties worden in de Stadshal uitgelicht op een zodanige manier dat bezoekers van verschillende leeftijden en sociale achtergrond geïnformeerd en vermaakt kunnen worden.

 

2019

 

 

 

2018
2017

 

2016

 

 

2015

 

2014

 

2013


2012


2011

2010