pdf print

Vensters op geluk

Vensters op geluk
Geluk is een rijk begrip, en kent vele facetten en uitingen.
Denk aan vindersgeluk, de liefde en aan het geluk dat reizen kan oproepen. Of het hemels geluk waarop gelovigen hun hoop vestigen. Aan familiegeluk, en het genoegen van eten. Al deze aspecten van geluk zullen in deze presentatie worden belicht. In deze expo treft u ook een ‘Meldpunt geluk’ aan. Daar kunt u uw beschrijving van wat u gelukkig maakt deponeren. U kunt uw bijdrage ook sturen naar klantenservice@maastricht.nl onder vermelding van ‘Meldpunt geluk’ (Inzenden kan tot 12 november 2017). Iedere week zullen de mooiste inzendingen op de website van Centre Céramique worden gepubliceerd en gedeeld social media.Op diverse plaatsen in de bibliotheek staan gedurende deze expositie ‘Wegwijzers naar het geluk’: standaards met daarop uitleenbare boeken die met het thema ‘Geluk’ te maken hebben.

Oktober is Maand van de Geschiedenis
Is geluk alleen een product van deze tijd of zijn mensen altijd bezig het geluk te vinden? In oktober spoelt de Maand van de Geschiedenis terug rond het thema Geluk. Van gelukzoekers tot weldoeners, van Fortuna tot vrijheid. In Centre Céramique op zowel de 2e etage alsook in de binnenvitrine in de hal twee mini-expo's rond het thema GELUK

 

3 okt/m 12 nov. ‘17 | Vensters op geluk|2e etage|

26 sept/m 29 okt ‘17 
 | Pril Geluk!- De Vroedvrouwenschool in beeld|Binnenvitrine in de hal|