pdf print

Aman- Iman / Water is leven

Deze stichting’ Aman- Iman’ bestaat sinds 2007 en stelt zich o.a tot doel om waterinstallaties te plaatsen in Niger.


Inadougoum, een dorp in Niger zonder schoon en veilig drinkwater.
Midden in de Sahel liggen 13 kleine dorpjes, met als centrum Inadougoum. Al eeuwen moeten de mensen kilometers lopen naar een meer in de omgeving om wat vervuild drinkwater te halen voor hun dagelijkse behoefte. Kinderen zijn vaak de hele dag onderweg om het water te halen voor thuis. Ze lopen vaak meer dan 6 uur naar het meer om daar tussen al het vee, dat ook komt drinken, hun water op te halen.
Wanneer na ongeveer 4 tot 6 maanden het meer is opgedroogd, moeten de mannen diepe putten graven in de bedding van de rivier of het meer. Een zwaar en gevaarlijk werk. Een waterinstallatie is de enige goede oplossing voor de dorpen. Op een diepte van 720 meter ligt fossiel drinkwater voor alle dorpen.
In deze mini-expo worden foto’s getoond van een mooi Niger, het leven van alledag en de totstandkoming van hun werk daar. Een waterinstallatie aanleggen in een gebied waar nauwelijks water is en je toch je drilboor nodig moet koelen met water……

20 okt ‘15 t/m 14 febr. ‘16 |Aman- Iman / Water is leven|
Locatie: Centre Céramique |Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Toegang: gratis