pdf print

Mieljaar! Maastricht 1955-2015

    English version below

Herkenning, ontdekking en beleving van 60 jaar Maastricht!

De tentoonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling van de stad Maastricht. We zien hoe Maastricht is geëvolueerd van gesloten provinciestad naar een internationale stad in het hart van Europa.

Het is een feest van herkenning, beleving en ontdekking! Je loopt als het ware door de tijd… Had je een Puch, ging je uit bij de Berchmans of in de Kombi? Wie heeft niet gedanst in het Stadspark of gaat nu met het hele gezin naar Bruis? Ook de toerist, (internationale)student of nieuwe bewoners van de stad leren Maastricht beter begrijpen. Het verhaal van Mieljaar!* Maastricht 1955-2015 wordt verteld aan de hand van vijf thema’s: Onderwijs, Stadsontwikkeling, Economie, Kerk en Religie en Vrije tijd en Vertier.

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de 60ste uitgave van het Jaarboek Maastricht en het 25-jarig bestaan van de Stichting Jaarboek Maastricht. In oktober 2015 verschijnt de 60e jaargang van deze langslopende stadskroniek van Nederland en heeft het thema Maastricht Herbouwd.

De tentoonstelling wordt begeleid door een catalogus en een omlijstend programma met lezingen, filmvertoningen en rondleidingen. Kijk voor het hele programma op:  www.mieljaarmaastricht.nl

€5,- korting bij aankoop Catalogus en Jaarboek 2015
Als u de Catalogus (twv €10,-) en het Jaarboek 2015 (twv €12,50) tegelijk koopt, ontvangt u €5,- korting. U betaalt dan €17,50. Bij aankoop ontvangt u een voucher voor het Jaarboek. Op vertoon van de voucher kunt u vanaf 13 oktober het 60e Jaarboek ophalen in Centre Céramique, VVV Maastricht en Boekhandel Dominicanen. Zowel de catalogus als het Jaarboek zijn op alle drie de locaties te koop.

Mieljaar, wat een goede actie! Gratis rondleiding bij afname van 6 catalogi
Gezien het succes van de tentoonstelling en de behoefte die er bestaat aan het ‘samen herinneringen ophalen’
stellen enkele samenstellers van het jaarboek en de tentoonstelling zich beschikbaar voor groepsrondleidingen (max. 20 personen).
De kosten bedragen per groep van maximaal 20 personen € 60,00 (incl. 21 % BTW).
Er is ook een speciale actie: Wie 6 catalogi bij de tentoonstelling afneemt (€ 10 per stuk) krijgt de rondleiding gratis!Aanmelden kan via klantenservice@maastricht.nl of (043) 350 56 00.

Kinder-quiz in tentoonstelling ‘MIELJAAR! Maastricht 1955-2015’
‘MIELJAAR! Maastricht 1955- 2015 ‘ is een tentoonstelling over de geschiedenis van Maastricht van 1955 tot nu. Wat is er in die 60 jaar veranderd? Hoe zag de stad er in 1955 uit? Wat deed de Maastrichtenaar op zondag? Waar speelden ze als kind? Speciaal voor Maastrichtse en niet-Maastrichtse kinderen van 7 tot 12 jaar is er bij deze tentoonstelling een quiz ontwikkeld. Ga met de smartphone van je ouders naar www.socrative.com en login via ‘students’. Vul dan onder student ‘mieljaar’ in, en ga dan naar ‘aanmelden bij lokaal’. Dan kun je ‘aon de geng!

 *Mieljaar is een Maastrichtse uitdrukking van verbazing, ontstaan als verbastering van de uitroep “cent milliard”. Vanwege de exorbitant hoge herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog werd de uitroep “cent milliard” (honderd miljard) in Wallonië en Maastricht in het dagelijks leven gebruikt om verbazing en ongeloof tot uitdrukking te brengen.

Let op ! Kortingsactie

 

7 juli t/m 11 okt ‘15 | Tentoonstelling Mieljaar! Maastricht 1955-2015|
Locatie: Centre Céramique |Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Toegang: gratis

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

July 7 - October 11, 2015

Exhibition Mieljaar!  Maastricht 1955-2015

Recognition, discovery and experience of 60 years Maastricht!

The exhibition creates an image of the development of Maastricht. How the city has evolved from a reserved provincial town to an international city in the heart of Europe.

For the inhabitants of Maastricht it will be a feast of recognition, discovery and experience, a real trip down memory lane. Tourists, exchange students or new residents will better understand the city and its history. The story of Mieljaar!* Maastricht 1955-2015 will be explained through five themes: education, urban development, economy, church and religion and leisure time and entertainment.

The exhibition is held in the context of the 60th edition of Maastricht’s yearbook and the 25th anniversary of the Maastricht’s Yearbook Foundation. The 60th edition with the theme ‘Maastricht Rebuilt’ will be published in October 2015, making this the oldest city chronicle in the Netherlands.

 A catalogue will be available and different activities will be organized such as lectures, movies and guided tours. For more information on the exhibition and the activities:  www.mieljaarmaastricht.nl

 5, - discount Catalogue and Yearbook 2015

When purchasing both the catalogue (€10,-) and the yearbook (€12, 50) you will receive €5, - discount. You can get the catalogue and the yearbook for only €17, 50.

When purchasing the catalogue you will receive a coupon for the yearbook, which will be available at Centre Céramique,VVV Maastricht and Boekhandel Dominicanen on the 13th of October.

 

*Mieljaar is a Maastrichtian expression of amazement, an adaption of the yell “cent milliard”. It originated from the period right after the First World War when enormous amounts of indemnifications had to be paid. The expression ‘cent milliard’ (meaning a hundred billion) became widely used in Wallonia and Maastricht to express amazement and disbelief.

 

 

Vrije tijd en vertierOnderwijs

 Economie

Religie

 Stadsontwikkeling