pdf print

Vikingen in de Lage Landen (800-1100)

 English version below

Vikingen in de Lage Landen (800-1100)
wegens succes geprolongeerd t/m 14  juni 2015 !

In het najaar van 2014 opende Centre Céramique samen met het Gallo-Romeins Museum in Tongeren een duotentoonstelling over de Vikingen. De tentoonstelling in Tongeren is per 15 maart afgelopen, de Vikingtentoonstelling in Maastricht wordt wegens succes geprolongeerd tot 14 juni a.s.

Wie waren die Vikingen, waarom kwamen ze helemaal naar Nederland en zelfs naar Maastricht? Wat kwamen ze hier doen? Waren ze echt zo bruut en onverschrokken als beweerd wordt? En hoe maakten ze hun beroemde, snelle wendbare schepen, waarmee ze zo ver de rivieren konden opvaren?

In Maastricht worden verhalen verteld over de Vikingen in de Lage Landen: hun veroveringen tussen 800 en 1100 n. Chr. via de Rijn, en via de Schelde, en natuurlijk de plunderingen in ons eigen Maasdal.

Een van de topstukken  in Maastricht is een schaalmodel van het Oseberg schip, en de gereedschappen waarmee de Vikingen deze schepen bouwden. Natuurlijk worden veel originele Vikingwapens getoond: zwaarden, messen en bijlen. Uit de eigen collectie van Centre Céramique worden indrukwekkende zilverschatten en fraaie sieraden getoond.

Ook het Rijksmuseum van Oudheden stelt belangwekkende Vikingvondsten uit het rivierengebied beschikbaar, zoals zwaarden, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit Dorestad, de beroemde nederzetting bij Utrecht waar de Noormannen veelvuldig hebben huisgehouden.

Deze en de vele andere tentoongestelde objecten tonen dat de Vikingen veel meer waren dan afschrikwekkende plunderaars: het waren ambachtslieden die bijzonder bedreven waren in houtbewerking en smeedkunst en slimme zeevaarders, met kennis van scheepsbouw en navigatietechnieken. Rond deze tentoonstelling worden tal van activiteiten georganiseerd voor volwassenen en kinderen. Kijk op de agenda van Centre Céramique voor actuele informatie.

Educatief project basisonderwijs (groepen 5, 6, 7 en 8)

DE VIKINGEN KOMEN

Speciaal voor het basisonderwijs heeft Centre Céramique een educatief project ontwikkeld rond de tentoonstelling ‘De Vikingen in de Lage Landen’.

De kinderen krijgen eerst een beeldverhaal over de Vikingen.
Vervolgens gaan ze op speurtocht door de tentoonstelling. Hierin is
een echt Vikingschip te zien, maar ook de originele werktuigen waarmee de Vikingen deze bijzondere schepen maakten. Ook liggen er indrukwekkende zilverschatten, fraaie sieraden èn natuurlijk echte Vikingzwaarden.

Na de speurtocht is er een optionele workshop , en kunnen de kinderen met een Kumulusdocent een Vikingkunstwerk maken: een helm, een magische runenstaaf, een zwaard, of misschien wel een miniatuur-Vikingschip? Dat is nog een verrassing!

Kosten beeldverhaal, rondleiding en speurtocht door de tentoonstelling per groep van max. 25 leerlingen € 46,-.

Kosten optionele workshop Vikingkunstwerk per groep van max. 25 leerlingen € 80.
Aanmelden via miriam.mordang@maastricht.nl

Te koop rond deze tentoonstelling:

Een speciale uitgave van het OKV, echt Ragnabokbier en meer stoer Vikingspul.

Meer info bij onze klantenservice

18 okt ‘14 t/m 14 juni ‘15| Vikingen in de Lage Landen (800-1100)
Locatie: Centre Céramique |Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Toegang: gratis

Naar overzicht: al onze tentoonstellingen

 


18 OKTOBER UNTIL 14 JUNE  

VIKINGS IN THE LOW COUNTRIES (800-1100)

During the autumn of 2014, both Centre Céramique and the Gallo-Roman Museum in Tongeren presented an exhibition on Vikings. The exhibition at Tongeren ended on 15 March, but the exhibition in Maastricht will be prolonged till 15 June 2015.

The exhibition focuses on the presence of Vikings near the rivers Meuse, Scheldt and the Rhine valley. On their fast and movable ships, they came down these rivers from the north in search for loot during the winter months.

On display will be a silver hoard, a decorated drinking horn, weaponry and jewelry. The Dutch National Museum of Antiquities has provided a number of significant finds from Dorestad, a settlement near Utrecht which was plundered by Vikings numerous times.

There are no visible remains in Maastricht which are clearly ‘Viking’, but there are a number of sites which could be linked to their presence, such as defenses (the Late-Roman fortress), a phalz (a seat of power, found underneath the theater) and a church (the Basilica of Our Lady).

After all, the Vikings favored plundering and destruction over creation.

Vikings in the Low Countries (800-1100) | 18 October until 14 june 2014 | Centre Céramique | admission: free