IDENTITIES

22 VIDEOPORTRETTEN

te zien t/m 10 oktober 2021

De eerste tentoonstelling die na lange tijd te zien is in Centre Céramique, is Identities van Take Twee. Identities bestaat uit 22 aangrijpende video-portretten van inwoners van Maastricht, Limburg en Nederland. De audiovisueel kunstenaars Rick Alberigs & Eric Meyer creëren met deze video-portretten in enkele minuten persoonlijke ontmoetingen met de geportretteerden. Hun project bevindt zich op een snijvlak tussen documentaire en autonome kunst. 

Identities is ontstaan vanuit een nieuwsgierigheid naar mensen, naar hun achtergrond, drijfveren, dromen, zekerheden en onzekerheden. Met als doel ons dichter bij elkaar te brengen. Om met andere ogen naar hen te kijken, te laten zien wat ons met elkaar verbindt én wat ons uniek maakt.

Vanwege de coronapandemie is er nog geen startdatum bekend voor deze exposities. Zodra meer bekend is, vermelden we dit op onze social media en op deze pagina.

Crisis

Halil, Frank en Johan vertellen hoe zij de coronacrisis beleven. Een crisis die ongekend is en iedereen treft. Hoe zag hun leven er voor de crisis uit en hoe heeft deze hun leven beïnvloed?
 

Migratie

Maria, Saida, Thaer, Nasrin, Haroon, Abakoula, Farnoosh en Hanan kwamen vrijwillig of noodgedwongen terecht in Nederland. Ze vertellen wat dit met hen doet en hoe ze omgaan met deze andere leefomgeving.

Er zijn ook zeven portretten in het Engels. In deze serie delen Kamanzi, Nina, Lamin, Anu, Saima, Jarek en Julian hun verhaal.

Religie

Hub, Joany, Leon en Saima vertellen wat het gebed voor hen betekent. Ze nemen je mee in hun rituelen, gezang en contemplatie. Centraal staat hoe ze omgaan met hun geloof in een land waarin religie een steeds kleinere rol speelt.

Natuur

Hoe zijn natuur en identiteit met elkaar verbonden? Deze vraag wordt tijdens de looptijd van de expositie vaker gesteld door Take Twee. De komende maanden wordt deze serie verrijkt met meer verhalen over mensen van wie het leven nauw verbonden is met de veranderende natuur.
 
 
 

EDUCATIE

EDUCATIEF PROJECT VOOR VMBO, HAVO & VWO

Bij deze expositie is een educatief project ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.
De makers vertellen de leerlingen kort over hun werk, hoe ze de portretten gemaakt hebben en hoe ze in contact zijn gekomen met deze mensen. Ze leggen uit waarom het volgens hen zo belangrijk is dat wij ons bewust ervan worden dat ieder mens een verhaal heeft, en dat de identiteit van ieder mens gevormd wordt door wat hij meemaakt.

Na deze korte inleiding gaan de leerlingen twee portretten in de tentoonstelling bekijken.

Vervolgens gaan zij zelf met hun mobiele telefoon of een iPad een portret maken van een klasgenoot door deze te filmen, maar vooral ook door deze, na aanwijzingen van Studio Take Twee, op een bepaalde manier te interviewen. Belangstelling voor de ander, begrip voor zijn of haar verhaal, het opwekken van interesse en empathie staan centraal in het project.

De filmportretten die de leerlingen maken, worden via onze website en/of social media gepresenteerd. 

 

Kosten: € 55,- per groep van maximaal 15 leerlingen. 
Duur educatieve project: 1,5 uur

Meer informatie en aanmelden: miriam.mordang@maastricht.nl

 

IN VERBAND MET CORONA VERZOEKEN WIJ JE ONZE WEBSITE TE RAADPLEGEN OVER BEZOEKMOGELIJKHEID, AANMELDINGEN EN REGELS OP DAT MOMENT.
LET OP!!  ZONDER AANMELDING IS EEN GROEPSBEZOEK NIET MOGELIJK.

English

 

IDENTITIES

22 video portraits

26.05.21 - 10.10.21

 

Identities consists of 22 video-portraits of residents of Maastricht, Limburg, and the Netherlands. For people who do not speak Dutch,there is a single booth in which seven people featured in portraits explain how migration has affected their respective identities.This initiative by Take Twee began thanks to a curiosity about people, their backgrounds, what motivates them, their dreams, their resilience and insecurities. IDENTITIES shows how we are connected and what makes each of us unique. Come experience the first exhibition in the renovated Centre Céramique. Listen

to incredible stories and let them take you to other worlds.

 

VISIT
The exhibition is free. Before your visit, please refer to the coronavirus measures on our website.


Headphones
The video portraits can be listened to by using headphones. In order to protect the environment

and in line with COVID-19 measures, you may plug in your own headphone (no Bluetooth). Disposable headphones can be obtained at the service desk.

TENTOONSTELLINGSBEZOEK

De tentoonstelling is gratis te bezoeken, maar raadpleeg, voor je bezoek, de coronamaatregelen op onze website.

Koptelefoons
De video-portretten zijn te beluisteren via koptelefoons. Om het milieu te sparen en vanwege coronahygiëne kun je je eigen koptelefoon inpluggen (geen bluetooth). Centre Céramiquebiedt ook wegwerpkoptelefoons aan.

MEET & GREETS EN LEZING IN SAMENWERKING MET STUDIUM GENERALE

Bij de tentoonstelling zijn meerdere Meet & Greets gepland met de makers en de geportretteerden. Eric en Rick vertellen over hun werk, hoe ze dit project aangepakt hebben, hoe het is ontstaan, wat ze tegenkwamen en wat hen raakte. Enkele geportretteerden vertellen over wat het maken van deze portretten voor hen betekend heeft. Data worden binnenkort bekendgemaakt.

 

Deelname €5,50/ €4,50. Zonder reservering en betaling vooraf is een deelname aan deze activiteit niet mogelijk. Het aantal mogelijke deelnemers is beperkt. Raadpleeg deze pagina i.v.m. onze coronamaatregelen

klantenservice@maastricht.nl / 043- 350 5600