• (Cyber)pesten

  Grappig bedoelde uitlatingen kunnen grote gevolgen hebben!

  Hoe beschermen we kinderen, docenten en partners tegen (on)bewust pestgedrag van klasgenoten?l

  ...

  Verder lezen...

 • Opvoeding in media

  Mediawijsheid.nl is het nieuwe online loket - actueel en deskundig.

  Weet jij wat jouw kind online doet? Bekijk tips over mediaopvoeding + actualiteiten en info over de wereld van mediawijsheid.

  ...

  Lees meer...

 • Privacy

  Gebruik wachtwoorden en sociale media bewust, je weet nooit wie er meekijkt.

  Bewust omgaan met persoonlijke gegevens online is van belang. Pas op met wachtwoorden, foto's  en status-updates via sociale media. En stel jezelf de vraag:"wie ...

  lees meer...

 • Mediacoach

  Kritisch en bewust(er) gebruik van media door kinderen, jongeren en ouderen is het vakgebied van mediacoaches.

  ...

  Lees meer over Mediacoach

 • Sexting

  Sexting: weet waar je of je kind aan begint?

  ...

  Uitleg en tips in tekst en animaties

pdf print

Digid, wat is het en wat kun je ermee?

Ontdek wat je allemaal zelf via internet kunt regelen met DigiD bij o.a. de gemeente en het UWV! De overheid biedt steeds meer diensten aan via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, van zorg, het zoeken naar werk of het doorgeven van een verhuizing. Vaak wordt uw DigiD daarbij gevraagd; het is uw persoonlijke digitale sleutel.

In deze cursus ervaart u in 4 bijeenkomsten hoe u DigiD gebruikt.  Alles wordt stap-voor-stap uitgelegd door docenten en deskundige vrijwilligers. U oefent tijdens de instructie (en als u wilt ook thuis) met de materie. Er is ruimte voor maximaal 8 deelnemers. Centre Céramique biedt de cursus aan om u te helpen bij het gebruik van de (elektronische) overheid.

Een korte introductiefilm van de oprichter van digisterker: digisterker introductiefilm 

Voorwaarden
- vaardig zijn met internet, toetsenbord en muis. (kunt u dit nog niet goed, dan adviseren wij om eerst de cursus Klik&Tik in Centre Céramique te volgen).
- burgerservicenummer meenemen
- gebruikersnaam en wachtwoord van uw email meenemen. Of neem uw ipad of mobiele telefoon mee, waarop u uw email kunt raadplegen.


Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043-3505600

Donderdags van 10:00 tot 12:30U. Data via klantenservice en agenda op www.centreceramique.nl beschikbaar. 

Prijs:  gratis deelname

De cursus gaat door als er minimaal 4 deelnemers zijn.
 U wordt hierover uiterlijk 2 dagen vooraf geinformeerd.


pdf

Mediawijsheid? Wat?

Media spelen een grote rol in ons leven. Ze zijn overal en hun impact is groot. Denk maar aan hoeveel tijd we aan televisie, internet, smartphones en games besteden. Veilig, bewust en kritisch gebruik maken van media leidt tot plezier, vermaak, ontwikkeling en stimuleert creativiteit. Daar gaat het om bij mediawijsheid.

Centre Céramique organiseert activiteiten op het gebied van Mediawijsheid voor kinderen en volwassenen. Ze worden via de agenda bekend gemaakt. Basis -en Middelbare scholen kunnen ook bij Centre Ceramique terecht voor boeiende gastlessen en advies. 

Centre Céramique hanteert voor haar werkveld de volgende definitie van mediawijsheid:

Mediawijsheid is kritisch en kundig de weg naar betrouwbare kennis en informatie vinden.

Contact 
Voor meer informatie en vragen over ons aanbod, neemt u contact op met mediacoaches Jurn Glazenburg (jurn.glazenburg@maastricht.nl) gecertificeerd door de Nationale Opleiding tot Mediacoach (NOMC)

Bibliotheek en Belastingdienst

Nederland digitaliseert. De Bibliotheek helpt!

Niet iedereen is in staat om digitaal te communiceren met de overheid. Toch werkt de overheid er hard aan om het contact met de burgers steeds meer digitaal te laten verlopen. Mensen die hierbij hulp willen, kunnen terecht in Centre Céramique. De ondersteuning bestaat enerzijds uit veilige computer-, internet- en printvoorzieningen. Anderzijds biedt Centre Ceramique cursussen om te leren omgaan met de digitale overheid. Zowel het gebruik van de computerfaciliteiten voor het zakendoen met de overheid als de cursus is gratis. Ook niet-leden van de Bibliotheek kunnen gebruikmaken van deze service (na aanschaf van een pasje).

Op een computer in Centre Céramique kunnen mensen bijvoorbeeld zelf aangifte doen voor de inkomstenbelasting en toeslagen aanvragen. Handig voor wie thuis geen goede voorzieningen heeft. Bibliotheekmedewerkers kunnen algemene hulp verlenen bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed werkt. Inhoudelijke hulp rond de belastingzaken is niet beschikbaar. Printen kan voor 0,10c per A4 pagina.

Cursussen computer, internet en digitale overheid

Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met de digitale overheid bestaat de gratis cursus "Digid, wat kun je ermee?". Onderwerpen zijn onder meer: een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken op overheidswebsites en bijvoorbeeld Mijn toeslagen en MijnOverheid. Na deze cursus kunnen mensen zelfstandig gebruik maken van de online dienstverlening van bijvoorbeeld gemeente, UWV en Belastingdienst.

De cursus Digid, wat kun je ermee (van stichting Digisterker) start aan het begin van de maand. Zie daarvoor de agenda. Het zijn 4 lessen van 2,5 uur. Meer informatie vind u op de website.

Voor hulp bij het basisgebruik van computer en internet is de cursus Klik&Tik. Hierin leert men de basisvaardigheden: de computer opstarten, typen en een e-mail versturen. Vervolgens via internet informatie opzoeken, iets kopen of een reis boeken. Tot slot volgen de sociale media zoals Facebook, Skype en WhatsApp. 

Computercursus Klik & Tik

Verbeter je vaardigheid met Klik & Tik - dinsdagen | 10.00-12.00U (zie data in agenda of bij klantenservice)

Klik & Tik is een landelijk programma om beginners op de computer te helpen. Klik & Tik geeft basale informatie over werken met een computer, internet en email. Het legt bijvoorbeeld uit waar de startknop van een computer zit. Of wat u ziet als u een website opent en wat u erop kunt doen, zoals downloaden, email bekijken, iets opzoeken etc. Het is geen cursus om met een specifiek programma te leren werken. U kiest zelf hoe vaak en hoe lang u komt oefenen.  Als u een keer bij Klik & Tik bent geweest, kunt u met uw inlog gegevens ook op andere computers inloggen en verder oefenen. Dit kan ook in Centre Céramique op de publiekspc’s. 

Hoe werkt het? Wat kunt u verwachten? Wat kunt u leren?
De cursus bestaat uit losse lessen. U kunt voor één of meer lessen een kaartje kopen bij de klantenservice Centre Céramique.
Het instructielokaal bevindt zich op de 4e etage in Centre Céramique. De instructeur wijst u daar een computer met toetsenbord en muis toe. U krijgt een inlogcode voor Klik & Tik zodat uw voortgang wordt bijgehouden. Als u een volgende keer komt, kunt u met die inlogcode verder gaan waar u gebleven was.

Er is geen klassikale uitleg maar u gaat op uw eigen tempo aan de slag. U leert daar het meeste van. Via een monitor bekijkt u zelfstandig allerlei fimpjes en luistert naar de Nederlandstalige uitleg via een hoofdtelefoon. U  beantwoordt de vragen en maakt de opdrachten zelf, dus u bent actief bezig. Fouten maken is geen probleem en als u er niet uitkomt kan de instructeur u verder helpen.
Klik & Tik bestaat u 3 delen: ‘de basis’, ‘het internet op’ en ‘Samen op ’t Web’, oplopend in niveau en kennis van de computer. Afhankelijk van uw beginniveau kost Klik & Tik doornemen zo'n 4 tot 6 middagen. U bepaalt zelf hoe vaak en hoe lang u komt oefenen. Er is plaats voor 10 deelnemers, dus geef u vooraf op bij de klantenservice. 

Nieuw!
Voor de echte beginner begint Klik & Tik 'de Basis' echt vanaf het begin, met uitleg over de muis, het toetsenbord, de monitor etc. Om meer ervaring op internet op te doen is er 'het Internet op' en 'Samen op het Web'.

Belangrijke voorwaarden om Klik & Tik te kunnen doen:
-          U dient de muis en het toetsenbord goed te kunnen bedienen.
-          Hoofdtelefoon zelf meenemen of bij de klantenservice kopen voor € 2,-
-          U kunt niet op een eigen laptop of tablet werken.

Zie ook www.oefenen.nl.

DataKlik & Tik - dinsdagen | 10.00-12.00U 

Vooraf aanmelden en betalen bij de klantenservice. Meld u a.u.b. ook af als u verhinderd bent, zodat anderen terecht kunnen. Deelname: gratis. Vragen? Schroom niet en stel ze.

Locatie: instructieruimte op de 4e etage Centre Céramique, rechts naast de Veldeke-zaal en kaartenbakken.

Klik en Tik

Mediawijzer.net

Hoezo Mijnoverheid? - Digisterker

Onderzoek naar knelpunten voor burgers bij MijnOverheid door de Nationale Ombudsman.

Wat mogen burgers in redelijkheid verwachten van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de werking van MijnOverheid en daarbinnen specifiek de Berichtenbox? Is de vraag die centraal staat in dit rapport of lees de samenvatting.