Leven langs de Maas

Verhalen over de rivier en haar oeverbewoners door de eeuwen heen
16 oktober 2010 t/m 15 mei 2011

‘Leven langs  de Maas’ was een van de vele tentoonstellingen met de Maas in de hoofdrol die in 2010 / 2011 in Centre Céramique te zien waren. De tentoonstelling vertelde verhalen en toonde beelden over de geschiedenis van de Maas en over de mensen die sinds jaar en dag met haar verbonden zijn geweest. Verhalen over de bewoners van de Maasdorpen en hun band met de rivier, verhalen over conflicten en oorlogen die op, om of naast de Maas werden uitgevochten en verhalen van schippers, voor wie de Maas van levensbelang was. Ook was er aandacht voor watersport en pleziervaart en passeerde enkele eeuwenoude Maaslegendes de revue. Een honderdtal historische foto’s en prenten illustreerde de verhalen. In de tentoonstelling waren vele archeologische vondsten te zien die bij baggerwerkzaamheden en bij opgravingen langs de rivier in Limburg waren aangetroffen, zoals o.a. een Vikingzwaard, zilveren sieraden en een middeleeuwse muntschat. 

Limburg en de Maas 
Limburg en de Maas zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Landschap en leven hebben de vorm aangenomen van de meanderende rivier die nog steeds geeft en neemt, als strijdveld diende, maar ook als economische levensader en als bron van plezier. De Maas: het ene moment kabbelt ze vredig en rustig voort en zet zij haar toeschouwers en oeverbewoners tot  rust en overpeinzing aan,  het andere moment kolkt en bruist ze zodanig, dat er alleen nog gevlucht kan worden.

Tentoonstellingen voor en door de Limburgers in Centre Céramique ‘Leven langs de Maas’  was de zevende tentoonstelling die Centre Céramique maakte rondom de archeologiecollectie die in 2005 overgeheveld werd van het Bonnefantenmuseum naar Centre Céramique. Het  streven van deze culturele instelling was om boeiende en speelse tentoonstellingen te maken voor een groot publiek. Verhalen vertellen over Limburg en het rijke Limburgse verleden waren  het belangrijkste doel. In  ‘Leven langs de Maas’  stond de Maas centraal, en bekende en minder bekende verhalen passeerde de revue: verhalen en beelden van inwoners van Maasdorpen als Stevensweert, Maasbracht,  Elsloo en Borgharen, vroeger en nu: hoe zij leefde en overleefde met, door en ondanks de onstuimige en wisselvallige Maas. 

Artikel delen: