天気 = het weer… op Japanse prenten

mini-expositie van Japanse prenten op de 2e etage
Net als Nederland kent Japan vele weersgesteldheden. Door briljante landschaps-kunstenaars werden deze uitstekend weergegeven op Japanse houtsneden. Op de prenten worden de weersomstandigheden van warm naar koud uitgebeeld. De prenten zijn gerangschikt in een los verhaal, als voorlopers van het moderne stripverhaal.

Collectie van drs. Jan van Reek
Drs. Jan van Reek begon in 1999 met het verzamelen van Japanse prenten van 19de en 20ste eeuwse meesters, bekend onder de naam Ukyo-e en Shin Hanga. De huidige collectie bestaat niet geheel uit originele prenten, maar ook uit authentieke reproducties. Dit zijn reproducties die op dezelfde wijze en met dezelfde materialen zijn vervaardigd als de originelen, die zelf vaak niet meer bestaan. De prenten waren vroeger een goedkoop gebruiksartikel, dat je in vrijwel ieder Japans huis tegenkwam. Sommige prenten werden zo vaak herdrukt, dat de originele houtblokken wegens slijtage opnieuw gesneden moesten worden. Pas later werden de prenten een (kostbaar) verzamelobject.
De grote afbeeldingen bestaan uit naast elkaar geplakte op standaardformaat papier (oban) gedrukte prenten.

Drs. Jan van Reek kocht vooral prenten die invloed hebben gehad op de westerse kunst, via o.a. Whistler, de Impressionisten en Van Gogh. De Japanse prentkunst heeft zich  niet geïsoleerd van de rest van de wereld ontwikkeld. Veel prentmakers geven blijk van kennis van de westerse kunst. De wereldreiziger Toshi Yoshida, bijvoorbeeld ontleent motieven aan de wereld buiten Japan.
Japanse prenten zijn voor een westers publiek zeer herkenbaar door de invloed die ze op de westerse kunst hebben gehad. Een invloed die via Japanse stripverhalen (manga), anime, games, illustraties en grafische vormgeving nog steeds sterk is.

Cultureel erfgoed thuis bekijken
Centre Céramique beheert in speciale depots mooie en waardevolle collecties zoals Japanse prenten. Dhr. van Reek wil ook dat de schoonheid van Japanse prenten voor iedereen zichtbaar is. Hier kunt u ze bekijken.

het weer op Japanse Prenten | 11 juni 013 t/m 22 juli 2013 | Centre Céramique | Toegang: gratis

Tentoonstellingscatalogus Weer op Japanse prenten