Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Een maatschappelijke stage verschilt van andere stages. Waar reguliere stages gericht zijn op de beroepsvorming van leerlingen, richt de maatschappelijke stage zich vooral op de betrokkenheid van scholieren bij de maatschappij.

Het Stagebureau LVO Maastricht bemiddelt tussen scholen en organisaties en verzorgt voor zoveel mogelijk scholieren een stageplek. De school zorgt voor de voorbereiding van de leerlingen en blijft eindverantwoordelijk voor de leerlingen. 
De maatschappelijke stage binnen Centre Céramique bestaat uit aansprekende en evenwichtige stageklussen zoals bijvoorbeeld helpen bij spreekuren mediawijsheid, flyeren bij culturele zondagen, kennismaken met bibliotheekwerk en kinderen voorlezen.

Als je interesse hebt in een Maatschappelijke stage bij Centre Céramique dan kun je jezelf aanmelden via www.stagebureau.info (op school heb je een inlogcode gekregen). Op www.stagebureau.info vind je een uitgebreide beschrijving van de actuele vacatures.