Letters bij de Lunch

Literatuur uit de Kaukasus door Peter van Nunen


05 apr

In deze Letters bij de Lunch wordt getracht aan de hand van enkele werken uit Azerbeidzjan, Georgië en Armenië ander literair licht te laten stralen vanaf die mythische bergketens (en dan wordt het Russische en het Turkse deel van die Kaukasus nog bijna volledig buiten beschouwing gelaten).

Politiek gezien is de Kaukasus de laatste jaren wel vaker in het nieuws gekomen, maar helaas kan voor de literatuur uit die streek niet hetzelfde gezegd worden. Ten onrechte!  Naast drie beroemde werken uit lang voorbije tijden wordt uit ieder land ook een moderner werk besproken, steeds tegen de complexe historische achtergrond en de actuele politieke situatie.
Welkom bij een poging een ten onrechte vergeten stukje Europa literair en politiek te duiden.

Peter van Nunen (1951) volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch en Engels) in Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Hij promoveerde in 1982 bij Carlos Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold. Hij was als docent aan diverse opleidingen tolk-vertaler werkzaam; hij is oprichter van het Eerste Russische Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur in Moskou (1993). Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht, dat zich richt op culturele uitwisseling tussen Rusland en Nederland.

Lunchpauzeprogramma i.s.m. VLAM  (Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht).

Donderdag 5 april 2018

Van 12:30 tot 13:30 uur

Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | 6221KV | Maastricht

Gratis