pdf print

TOP or TOPIC?

TOP or TOPIC
Archaeological Highlights and Mysteries from the Maastricht Area
15 juli t/m 15 oktober


Bijzondere Romeinse godenbeelden, schitterend versierde gouden en zilveren Merovingische sieraden, drie nog altijd even mystieke dodecaëders, een paar middeleeuwse schoenen èn een Vikingzwaard: zomaar een greep uit de meer dan 100 opzienbarende archeologische schatten die deze zomer in Centre Céramique te zien zijn. Conservatoren van de belangrijkste archeologische en historische musea uit de Euregio hebben de selectie gemaakt: niet alleen de mooiste of meest waardevolle voorwerpen, maar ook raadselachtige en mysterieuze objecten. Objecten waarvan tot vandaag niemand weet waar ze vandaan komen of waarvoor ze dienden.


Deze tentoonstelling met top- en vraagstukken uit het Euregionale archeologische verleden vindt plaats ter gelegenheid van het grote internationale archeologiecongres dat begin september in Maastricht georganiseerd wordt door de European Association of Archaeologists (EAA).
De tentoonstelling loopt in Maastricht door tot en met de Nationale Archeologiedagen op 13, 14 en 15 oktober.
De deelnemende musea zijn: het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, het Gallo-Romeins Museum te Tongeren, het Centre Charlemagne te Aken, de Museum Zitadelle te Jülich, het Rheinisches Landesmuseum te Bonn, Le Grand Curtius te Luik, het Museum Het Valkhof te Nijmegen, het Limburgs Museum te Venlo, Museum De DoMIJNen te Sittard en het Thermenmuseum te Heerlen.


Top or Topic catalogus
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een prachtige ‘Top or Topic’- catalogus te koop voor € 9,95. Hierin worden alle topstukken en raadselachtige objecten nader toegelicht. Een uitstekende manier om elk stuk beter te leren kennen.

De hele zomer zijn er tal van activiteiten (rondleidingen, wandelingen, lezingen en workshops) voor volwassenen en kinderen.

SPECIAAL VOOR GEZINNEN & KINDEREN
TOP KIDS!


Speciaal voor kinderen is er een kinderhoek in Top or Topic ! Misschien heb je zelf thuis wel een verzameling van iets, en wil je jouw topstuk tentoonstellen in Centre Céramique? Of het nu een steen is, je mooiste knikker, een mes of een beeldje: neem het mee, en maak samen met andere kinderen je eigen tentoonstelling! Meld je bij de balie van de Klantenservice met je topstuk.
Ontdek de schatten en mysteries uit het verleden en ga lekker knutselen
Voor alle kinderen ligt er natuurlijk ook een spannende speurtocht klaar voor in de tentoonstelling. Genoeg gespeurd? Ga dan lekker knutselen of puzzelen in de speelhoek!

 

TOP or TOPIC
Archaeological Highlights and Mysteries from the Maastricht Area
July 15 - October 15


Extraordinary Roman deity images, beautifully decorated gold and silver Merovingian jewellery, three mysterious dodecahedrons, shoes dating from the Middle ages and a Viking sword: these are but just a few examples of the more than 100 remarkable archaeological treasures that are on display at Centre Céramique. Several conservators of the most important archaeological and historical museums in the Euregio have made this selection. Not only the most beautiful or valuable items, but also the most puzzling and mysterious objects. Objects of which, until today, nobody knows where they came from or what their purpose was.


This exhibition containing highlights and mysteries from the Euregional archaeological history takes place alongside the major international archeology congress organized in Maastricht by the European Association of Archeologists (EAA) in early September.
The exhibition will be opened until the National Archaeology Days on October 13, 14 and 15.
The participating museums are: Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, the Gallo-Roman Museum in Tongeren, the Centre Charlemagne in Aachen, the Museum Zitadelle in Jülich, the Rheinisches Landesmuseum in Bonn, Le Grand Curtius in Liège, the Museum Het Valkhof in Nijmegen , The Limburgs Museum in Venlo, The DoMIJNen Museum in Sittard and the Thermen Museum in Heerlen.

Top or Topic Catalogue
For the occasion of the exhibition "Top or Topic" a beautiful catalogue will be available for € 9.95. This catalogue illustrates all the top pieces and mysterious objects: an excellent way to get to know each and every piece!

Special for kids
Top kids

 

 

15 juli t/m 15 okt‘17 | TOP or TOPIC |
Locatie: Centre Céramique |Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Toegang: gratis